top of page

תרומות ורכישה

כאן תוכלו לרכוש את המסכתות או את התקליטור, או לתרום למכון.

התשלום יתבצע באמצעות אפליקציות התשלומים "ביט" או "פייבוקס".

לקנייה לחצו כאן.

 

תוכלו לבחור מתוך שלוש האפשרויות דלהלן את דרך קבלת הספרים:

(א) איסוף עצמי במכון, שנמצא בישיבת מרכז הרב, רח' הרב צבי יהודה 12, ירושלים.

(ב) משלוח עד הבית בדואר ישראל, במחיר 50 ₪ לכל 25 ק"ג (גמרא ממוצעת שוקלת כ-4 ק"ג).

(ג) משלוח עד תחנת דלק "פז" ע"י yellowbox במחיר 20 ₪. לפרטים ולרשימת התחנות לחצו כאן.

                                              מחיר קטלוגי                           כ-20% הנחה

ברכות                                     100                                         90

שבת                                       135                                         115

פסחים                                    115                                         95

ראש השנה                             80                                           65

יומא                                       100                                         80

סוכה                                      90                                           75

ביצה                                      90                                           75

תענית                                    80                                           65

מגילה                                     80                                           65

מועד קטן                                45                                           30

חגיגה                                      80                                           65

יבמות                                     110                                         90

כתובות                                   120                                         100

סוטה                                      90                                           70

נדרים                                     95                                           75

גיטין                                       105                                         85

קידושין                                   105                                         85

בבא קמא                                115                                         95

בבא מציעא                             135                                         110

בבא בתרא                              135                                         110

סנהדרין                                  105                                         85

מכות                                      80                                           65

שבועות                                  90                                           75

עבודה זרה                              105                                         85

הוריות, עדויות                        85                                           70

חולין                                      100                                         80 (ב"כ 150)

חוברת על לימוד גמרא            12                                           10

תקליטור                                600                                         499

מפתח לרמב"ם                      85 - ב' כרכים                           30

ש"ס שלם                                                                             2240

bottom of page