הסכמות גדולי ישראל

לאורך השנים, רבים מגדולי ישראל הוקירו והעריכו את עבודת המכון ונתנו את ברכתם לגמרות עם "הלכה ברורה" ו"בירור הלכה". להלן חלק מהסכמותיהם:

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

""בנין התורה לדורות" – זה הוא השם היסודי, הכולל והמקיף, המביע את הערך והתוכן של פעל הקדש הזה, אשר קבע והגדיר כקאאמו"ר הרב זצ"ל בעצמו את "ההלכה הברורה"."

הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל

"...שזהו באמת הספר הנחוץ ללומדי התורה, לדעת בנקל תוכן ותורף שיטות הראשונים ובירור ההלכה."

הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל

"...שכאשר יזכה העולם לגילוי ש"ס מודפס ומסביבו ההלכה ברורה, או אז יוכחו על נפלאות העבודה ועד כמה היא נחוצה וכמה היא מביאה תועלת בין בידיעה בין בפתיחת שערים, שערי אורה של התורה ההלכתית."

הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

"השפעתו הרבה של הרב על סדר הלימוד ההלכתי התכליתי, אנו מכירים בו במקום ב"בירור הלכה"... במכון עוסקים בבירור שיטות הראשונים של הסוגיות מצד אחד, ובשאיפה להגיע לנקודת "היוצא מזה" מצד שני."

הרב משה הרשלר זצ"ל

"ושמחתי לראות כי נועם ה' עליכם להצליח למצות דברי רבותינו הראשונים ולכלול דבריהם הגדולים שארוכים מארץ מדתן ועומקן, בקוצר אומרים ובדיוק נפלא ונכון, והכל בשפה ברורה וקצרה מזוקקים שבעתיים."

הרב שאול ישראלי זצ"ל

"לפנינו חזונו של מרן הרב זצ"ל לתת במצורף למסכת את מיצוי שיטות הראשונים בצירוף מתומצת של רבותינו האחרונים... הולך ומתגשם... אין ספק שהציבור חובב התורה יקבל בברכה."

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

"גדולים מעשיכם לגירסא ושינון טעמי ויסודי ההלכה... ורבים יאותו לאורם."

הרב עובדיה יוסף זצ"ל

"ותועלת גדולה נודעת לחיבור זה, המאיר ומסייע ללומד לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא."

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

"בספר זה מרגישים עמלה של תורה בהבנת הש"ס... כל פירור הנכתב או נפסק על הנושא, ניכר שעבודה רבה הושקעה בו, בכישרון ובסדר."

הרב שלום משאש זצ"ל

"...הראה לי דבר מודפס בסוף הספר, והוא בירורי הלכה שכתבו מכון גדול מאברכים מומחים ובקיאין בש"ס ופוסקים, ובאו להשלים ולהרחיב את דברי גאון הדור בהלכה ברורי דברים חדשים אשר לא הובאו עד הנה. וכבר שבחום קמאי ובתראי, גדולי הדור שעברו ושבדור הנוכחי..."

הרב חיים פינחס שיינברג זצ"ל

"...ואין ספק שיש בדבר תועלת מרובה ללומדים, אשר יכולים לרדת לעומקה של סוגיא מתחילתה ועד סופה בצורה מסוכמת וברורה."

הרב שריה דבליצקי זצ"ל

"...והנה נוכחתי כי עבודה גדולה רבת תועלת מאד נעשה כאן, בפרישת המשא ומתן ההלכתי עד פסיקת ההלכה על אתר של כל סוגיא וסוגיא."

הרב יהושע נויבירט זצ"ל

"גם אני מצטרף לכל הנ"ל, להגדיל תורה ולהאדירה, ויה"ר שיזכו לברך על המוגמר, ויפוצו מעינותיהם החוצה..."

הרב משה צבי נריה זצ"ל

"לפנינו יצירה תורנית רעננה, שובה לבבות בתכנה ובצורתה...בירורים בהירים ומדוייקים, מקיפים ותמציתיים גם יחד, מוגשים בסגנון נאה וכושר ניסוח מעולה, ומודפסים באותיות מיוחדות מאירות עיניים ובפיסוקים ובפיסקאות המקילות על הלימוד והעיון."

הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

"מלאכת מחשבת של סגל חבורא קדישא דירושלים... וברוכי הכשרונות ויגיעתם העצומה וסייעתא דשמיא."

הרב יעקב אריאל שליט"א

"מלאכה כבירה וחשובה... מומלץ לכל שוחר תורה להביא ברכה אל ביתו."

הרב שלמה משה עמאר שליט"א

"וכבר הוציאו מתחת ידם כמה מסכתות מתוקנות ומסודרות, חכמה מפוארה בכלי מפואר, וכל רואיהם מברך ברכת הנהנין...מלבד התועלת לעולם הלומדים, בין תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, השוקדים על תורת ה' יומם ולילה...שיתבסמו גם מפסיקת ההלכה למעשה, ובין לחכמים היושבים על מדין ולנים בעומקה של הלכה, שיצרפו עיון התלמוד והמקורות עם ההלכה הפסוקה. אשרי העם שככה לו"

  • White Facebook Icon

צרו קשר

טלפון: 02-6521259

מייל: hb@netvision.net.il

כתובת: ת.ד 34300 | ירושלים 9134102

פקס: 02-6537516

הצטרפו לקבוצת הוואצאפ שלנו וקבלו נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה

לתרומה למכון

האתר נבנה ע"י לין - Lin.co.il

© 2019 כל הזכויות שמורות למכון הלכה ברורה.