top of page

הסכמות גדולי ישראל

לאורך השנים, רבים מגדולי ישראל הוקירו והעריכו את עבודת המכון ונתנו את ברכתם לגמרות עם "הלכה ברורה" ו"בירור הלכה". להלן חלק מהסכמותיהם:

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

""בנין התורה לדורות" – זה הוא השם היסודי, הכולל והמקיף, המביע את הערך והתוכן של פעל הקדש הזה, אשר קבע והגדיר כקאאמו"ר הרב זצ"ל בעצמו את "ההלכה הברורה"."

הרב מלצר.jpg

הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל

"...שזהו באמת הספר הנחוץ ללומדי התורה, לדעת בנקל תוכן ותורף שיטות הראשונים ובירור ההלכה."

הרב משה.jpg

הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל

"...שכאשר יזכה העולם לגילוי ש"ס מודפס ומסביבו ההלכה ברורה, או אז יוכחו על נפלאות העבודה ועד כמה היא נחוצה וכמה היא מביאה תועלת בין בידיעה בין בפתיחת שערים, שערי אורה של התורה ההלכתית."

הרב זוין.jpg

הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל

"השפעתו הרבה של הרב על סדר הלימוד ההלכתי התכליתי, אנו מכירים בו במקום ב"בירור הלכה"... במכון עוסקים בבירור שיטות הראשונים של הסוגיות מצד אחד, ובשאיפה להגיע לנקודת "היוצא מזה" מצד שני."

הרב הרשלר.jpg

הרב משה הרשלר זצ"ל

"ושמחתי לראות כי נועם ה' עליכם להצליח למצות דברי רבותינו הראשונים ולכלול דבריהם הגדולים שארוכים מארץ מדתן ועומקן, בקוצר אומרים ובדיוק נפלא ונכון, והכל בשפה ברורה וקצרה מזוקקים שבעתיים."

הרב ישראלי.jpg

הרב שאול ישראלי זצ"ל

"לפנינו חזונו של מרן הרב זצ"ל לתת במצורף למסכת את מיצוי שיטות הראשונים בצירוף מתומצת של רבותינו האחרונים... הולך ומתגשם... אין ספק שהציבור חובב התורה יקבל בברכה."

הרב שפירא.jpg

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל

"גדולים מעשיכם לגירסא ושינון טעמי ויסודי ההלכה... ורבים יאותו לאורם."

הרב יוסף.jpg

הרב עובדיה יוסף זצ"ל

"ותועלת גדולה נודעת לחיבור זה, המאיר ומסייע ללומד לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא."

הרב אליהו.jpg

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

"בספר זה מרגישים עמלה של תורה בהבנת הש"ס... כל פירור הנכתב או נפסק על הנושא, ניכר שעבודה רבה הושקעה בו, בכישרון ובסדר."

הרב משאש.jpg

הרב שלום משאש זצ"ל

"...הראה לי דבר מודפס בסוף הספר, והוא בירורי הלכה שכתבו מכון גדול מאברכים מומחים ובקיאין בש"ס ופוסקים, ובאו להשלים ולהרחיב את דברי גאון הדור בהלכה ברורי דברים חדשים אשר לא הובאו עד הנה. וכבר שבחום קמאי ובתראי, גדולי הדור שעברו ושבדור הנוכחי..."

הרב שיינברג.jpg

הרב חיים פינחס שיינברג זצ"ל

"...ואין ספק שיש בדבר תועלת מרובה ללומדים, אשר יכולים לרדת לעומקה של סוגיא מתחילתה ועד סופה בצורה מסוכמת וברורה."

הרב דיבליצקי.jpg

הרב שריה דבליצקי זצ"ל

"...והנה נוכחתי כי עבודה גדולה רבת תועלת מאד נעשה כאן, בפרישת המשא ומתן ההלכתי עד פסיקת ההלכה על אתר של כל סוגיא וסוגיא."

הרב נויבירט.jpg

הרב יהושע נויבירט זצ"ל

"גם אני מצטרף לכל הנ"ל, להגדיל תורה ולהאדירה, ויה"ר שיזכו לברך על המוגמר, ויפוצו מעינותיהם החוצה..."

הרב נריה.jpg

הרב משה צבי נריה זצ"ל

"לפנינו יצירה תורנית רעננה, שובה לבבות בתכנה ובצורתה...בירורים בהירים ומדוייקים, מקיפים ותמציתיים גם יחד, מוגשים בסגנון נאה וכושר ניסוח מעולה, ומודפסים באותיות מיוחדות מאירות עיניים ובפיסוקים ובפיסקאות המקילות על הלימוד והעיון."

הרב גולדברג.jpg

הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

"מלאכת מחשבת של סגל חבורא קדישא דירושלים... וברוכי הכשרונות ויגיעתם העצומה וסייעתא דשמיא."

הרב אריאל.jpg

הרב יעקב אריאל שליט"א

"מלאכה כבירה וחשובה... מומלץ לכל שוחר תורה להביא ברכה אל ביתו."

הרב עמאר.jpg

הרב שלמה משה עמאר שליט"א

"וכבר הוציאו מתחת ידם כמה מסכתות מתוקנות ומסודרות, חכמה מפוארה בכלי מפואר, וכל רואיהם מברך ברכת הנהנין...מלבד התועלת לעולם הלומדים, בין תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, השוקדים על תורת ה' יומם ולילה...שיתבסמו גם מפסיקת ההלכה למעשה, ובין לחכמים היושבים על מדין ולנים בעומקה של הלכה, שיצרפו עיון התלמוד והמקורות עם ההלכה הפסוקה. אשרי העם שככה לו"

bottom of page